Biļetes iegāde

Dalības maksa trim dienām: 120 eiro / divām: 95 eiro / vienai dienai: 65 eiro (cenā iekļauta ēdināšana un visa festivāla programma).
Bērniem 7-12 g.v.: 70 eiro trim dienām/ divām: 60 eiro / vienai: 45 eiro
Bērniem līdz 6 g.v. ieeja par brīvu, obligāti informējot organizatorus par viņu dalību un vecumu pie biļešu iegādes.

Ņem vērā, ka:
– Veicot biļešu apmaksu, Tu apstiprini, ka piekrīti Festivāla iekšējās kārtības un drošības noteikumiem (skat. zemāk), par kuriem būs jāparakstās visiem festivāla dalībniekiem (pilngadīgām personām), ierodoties Saules Festivāla norises vietā. Par bērnu dalību festivālā, viņu uzraudzīšanu ir atbildīgi un parakstās vecāki.
– Ja dalībnieks tomēr pēc apmaksas veikšanas nevar ierasties uz festivālu, dalībniekam tiek atgriezta naudas summa, kas sastāda 50% no iemaksātās naudas summas par dalību festivālā, ja dalībnieks par to paziņo organizatoram elektroniski uz saulesfestivals@gmail.com līdz 27.06.2019 (ieskaitot).
Savu biļeti lietošanā drīkst nodot arī citiem cilvēkiem, informējot elektroniski par to festivāla organizatorus.

SF2019 iekšējās kārtības un drošības noteikumi